Årsmøtet avholdes 2.mars 2018 kl.18.00 på Aasgård Søndre, Åsleia 487

SAKSLISTE 
1. Godkjenne innkallingen til årsmøtet. 
2. Godkjenne saksliste. 
3. Velge møteleder. 
4. Velge møtereferent. 
5. Behandle styrets årsberetning. 
6. Behandle regnskap og revisors melding. 
7. Behandle styrets budsjettforslag. 
8. Valg etter forslag fra valgkomiteen. 
9. Fastsetting av godtgjørelse til styret. 
10. Fastsetting av priser på jaktkort på innmark 
 

Eidsvoll Grunneierlag SA tilbyr jakt på rådyr og småvilt i et område sentralt på Østlandet. 

ca. 66000 d.a. rådyrjakten er oppdelt i ulike jaktterreng på begge sider av Vorma
Småviltkortet gjelder for alle områdene.

Jaktkort selges fra og med 2016 via Eidsvoll Skog JFF. (ekstern link)

Skogsterreng hovedsaklig barskog, men også innslag av løv. Områdene ligger mellom 190 - 660 m.o.h. og de fleste er lett tilgjengelig fra offentlige veier og bomveier med avgift.

Moderat med rådyr, gode bestander av både hare og fugl.